fbpx

Fem år sedan invigningen av Lundbergslaboratoriet för njurforskning – ”Det har blivit väldigt bra”

Jenny Nyström, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 | 2024 – Uppföljning| Hösten 2018 invigdes Lundbergslaboratoriet för njurforskning i Göteborg. Satsningen möjliggjordes av 27 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse. Genom att samla både kompetens och tekniska resurser kan Lundbergslaboratoriet för njurforskning nu bidra till ny kunskap om orsakerna bakom njursjukdom och möjliggöra utveckling

35,6 MSEK till forskning inom cancer, ortopedi och njursjukdomar – årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

2023 - årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

| Projekt 2023 – Cancer, njursjukdomar & ortopedi | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2023 års anslag fördelas närmare 36 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som

1 014 MSEK som bidrag till forskning om cancer, njursjukdomar och ortopedi – 15 juni sista dag för ansökan från Lundbergs Forskningsstiftelse

Alexandra Stubelius, Stefan Hansson och Volkan Sayin

| Projekt 2023 – Cancer, njursjukdomar & ortopedi | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttar forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Sedan 1982 då stiftelsen grundades har sammanlagt 1014 miljoner kronor delats ut till svensk forskning och sjukvård. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning och

49 MSEK – årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar, ortopedi och hälsoekonomi

Styrelsen

| Projekt 2022 | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2022 års anslag fördelas drygt 34 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar – cancer,

Lundbergs Forskningsstiftelse firar 40 år och anslår 15 MSEK till forskning om värdet av medicinsk teknologi

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse, Ewa Wikström, professor i Health Governance, Christina Backman, ordförande Lundbergs Forskningsstiftelse

| 40-årsjubileum | Sedan instiftandet 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut över en miljard kronor till forskning om cancer, ortopedi och njursjukdomar. Stiftelsen prioriterar anslag till medicinsk teknik. Vid jubileumsfirandet den 28 september tillkännagavs en donation om 15 MSEK till ett forskningsprojekt

Miljoner i stöd till forskning om cancer, njursjukdomar & ortopedi. 15 juni sista dag för ansökan till Lundbergs Forskningsstiftelse

Eva Forssell-Aronsson - Fotograf: Magnus Gotander Claes Ohlsson - Fotograf: Åsa Kultje Fredrik Bäckhed - Fotograf: Annika Söderpalm

| Projekt 2022 – Cancer, Njursjukdomar, Ortopedi | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, som i år firar 40-årsjubileum, stöttar forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Sedan stiftelsen grundades 1982 har den bidragit med sammanlagt 965 miljoner kronor till svensk forskning och sjukvård. Anslagen går främst

Avskaffar bristen på njurar att transplantera – donation från Lundbergs Forskningsstiftelse avgörande för banbrytande studie

Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

| Projekt 2021 – Njursjukdomar| I Sverige och världen råder stor brist på njurar för transplantation. Det kostar liv, livskvalitet och mycket pengar. Professor Michael Olaussons forskning kan ändra på det. Inom kort startar en studie där hans metod testas på människa för första gången

37 MSEK – årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse - styrelsen

| Projekt 2021 | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med drygt 950 MSEK. Årets anslag uppgår till 37 miljoner kronor och fördelas på 14 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi.