fbpx

| Projekt 2022 – Cancer, Njursjukdomar, Ortopedi |

Eva Forssell-Aronsson, Claes Ohlsson & Fredrik Bäckhed
Eva Forssell-Aronsson, Claes Ohlsson & Fredrik Bäckhed

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, som i år firar 40-årsjubileum, stöttar forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Sedan stiftelsen grundades 1982 har den bidragit med sammanlagt 965 miljoner kronor till svensk forskning och sjukvård. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. 15 juni är sista ansökningsdag för 2022 års anslag.

2021 delade Lundbergs Forskningsstiftelse ut 37 miljoner kronor till 14 olika forskningsprojekt. Snart går tiden ut för att ansöka om pengar 2022 – sista ansökningsdag är den 15 juni. Besked om vilka forskare som får anslag 2022 lämnas vid månadsskiftet september-oktober.

”Vi ser fram emot att få ta del av årets ansökningar. Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning. Därför är stiftelsens bidrag till svensk forskning och sjukvård så viktiga”, säger Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sitt säte i Göteborg. Den grundades 1982 av IngaBritt Lundberg till minne av hennes make, grosshandlare Arne Lundberg. Stiftelsens ändamål är att ”främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi”.

Information om ansökan >>

Tre forskare som fått anslag de senaste åren

Eva Forssell-Aronsson, professor, Göteborgs universitet, 13 000 000 kr (cancer)

Genom att använda radioaktiva läkemedel, som både finner och behandlar tumörer, utvecklar Eva Forssell-Aronsson nya behandlingar för spridd tumörsjukdom. Dessutom undersöker hon hur biverkningarna kan begränsas. På sikt kommer metoden hon arbetar med att kunna användas för behandling av ett flertal olika cancerformer. Anslaget går till inköp av en PET/MR-kamera. Läs mer här: pressmeddelande

Claes Ohlsson, professor, Göteborgs universitet, 3 300 000 kr (ortopedi)

Claes Ohlsson arbetar med att utveckla effektiva och säkra behandlingsmetoder för osteoporos. Han vill göra det möjligt att identifiera de patienter som riskerar att drabbas av osteoporos och skapa individanpassad behandling. Anslaget från Lundbergs Forskningsstiftelse går till inköp av den senaste teknologin för analys av signalmekanismer hos enskilda celler i skelettet. Läs mer här: pressmeddelande

Fredrik Bäckhed, professor, Göteborgs universitet, 3 500 000 kr (njursjukdomar)

Njursvikt, diabetes och fetma är folksjukdomar som alla präglas av förändrad ämnesomsättning. Patienter med en av dessa sjukdomar löper också stor risk att drabbas av ytterligare en. Sambanden är dock fortfarande oklara. Fredrik Bäckheds hypotes är att tarmmiljön spelar en roll. Hans forskning handlar om hur tarmens mikroorganismer påverkar kroppen i övrigt. Läs mer här: pressmeddelande

 

Foton:

Eva Forssell-Aronsson – Fotograf: Magnus Gotander

Claes Ohlsson – Fotograf: Åsa Kultje

Fredrik Bäckhed – Fotograf: Annika Söderpalm

 

Ladda ned pressmeddelandet som PDF-fil >>

 

 

Miljoner i stöd till forskning om cancer, njursjukdomar & ortopedi. 15 juni sista dag för ansökan till Lundbergs Forskningsstiftelse