fbpx

Fem år sedan invigningen av Lundbergslaboratoriet för njurforskning – ”Det har blivit väldigt bra”

Jenny Nyström, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

 | 2024 – Uppföljning| Hösten 2018 invigdes Lundbergslaboratoriet för njurforskning i Göteborg. Satsningen möjliggjordes av 27 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse. Genom att samla både kompetens och tekniska resurser kan Lundbergslaboratoriet för njurforskning nu bidra till ny kunskap om orsakerna bakom njursjukdom och möjliggöra utveckling

Berättelsen om ”moster Inga”

IngaBritt Lundberg, född Engborg och inom familjen ”moster Inga”.

 | 2023 – Övrigt | Stiftelsen bär bådas namn, men fram till nu är bara Arnes gärning känd. Här kommer därför berättelsen om “fru Arne Lundberg”, för andra mer bekant som “moster Inga”. IngaBritt Lundberg, kvinnan bakom Lundbergsstiftelsen, var världsvan, dansant, parant – och lite

35,6 MSEK till forskning inom cancer, ortopedi och njursjukdomar – årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

2023 - årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

| Projekt 2023 – Cancer, njursjukdomar & ortopedi | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2023 års anslag fördelas närmare 36 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som

1 014 MSEK som bidrag till forskning om cancer, njursjukdomar och ortopedi – 15 juni sista dag för ansökan från Lundbergs Forskningsstiftelse

Alexandra Stubelius, Stefan Hansson och Volkan Sayin

| Projekt 2023 – Cancer, njursjukdomar & ortopedi | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttar forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Sedan 1982 då stiftelsen grundades har sammanlagt 1014 miljoner kronor delats ut till svensk forskning och sjukvård. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning och

49 MSEK – årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar, ortopedi och hälsoekonomi

Styrelsen

| Projekt 2022 | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2022 års anslag fördelas drygt 34 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar – cancer,

Lundbergs Forskningsstiftelse firar 40 år och anslår 15 MSEK till forskning om värdet av medicinsk teknologi

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse, Ewa Wikström, professor i Health Governance, Christina Backman, ordförande Lundbergs Forskningsstiftelse

| 40-årsjubileum | Sedan instiftandet 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut över en miljard kronor till forskning om cancer, ortopedi och njursjukdomar. Stiftelsen prioriterar anslag till medicinsk teknik. Vid jubileumsfirandet den 28 september tillkännagavs en donation om 15 MSEK till ett forskningsprojekt

Vill förhindra uppkomst och förbättra behandling av implantatrelaterad infektion

Margarita Trobos, mikrobiolog och docent i biomaterialvetenskap på avdelningen för biomaterialvetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

| Projekt 2021 – Ortopedi | Flera hundra svenskar drabbas varje år av allvarliga infektioner kopplade till ledproteser. Infektionerna medför stort lidande och kräver både omfattande kirurgi och långvarig antibiotikabehandling. Det sistnämnda bidrar dessutom till att driva den globalt ökande antibiotikaresistensen. Docent Margarita Trobos studerar