fbpx

Vill förhindra uppkomst och förbättra behandling av implantatrelaterad infektion

Margarita Trobos, mikrobiolog och docent i biomaterialvetenskap på avdelningen för biomaterialvetenskap på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

| Projekt 2021 – Ortopedi | Flera hundra svenskar drabbas varje år av allvarliga infektioner kopplade till ledproteser. Infektionerna medför stort lidande och kräver både omfattande kirurgi och långvarig antibiotikabehandling. Det sistnämnda bidrar dessutom till att driva den globalt ökande antibiotikaresistensen. Docent Margarita Trobos studerar

Miljoner i stöd till forskning om cancer, njursjukdomar & ortopedi. 15 juni sista dag för ansökan till Lundbergs Forskningsstiftelse

Eva Forssell-Aronsson - Fotograf: Magnus Gotander Claes Ohlsson - Fotograf: Åsa Kultje Fredrik Bäckhed - Fotograf: Annika Söderpalm

| Projekt 2022 – Cancer, Njursjukdomar, Ortopedi | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, som i år firar 40-årsjubileum, stöttar forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi. Sedan stiftelsen grundades 1982 har den bidragit med sammanlagt 965 miljoner kronor till svensk forskning och sjukvård. Anslagen går främst

Avskaffar bristen på njurar att transplantera – donation från Lundbergs Forskningsstiftelse avgörande för banbrytande studie

Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

| Projekt 2021 – Njursjukdomar| I Sverige och världen råder stor brist på njurar för transplantation. Det kostar liv, livskvalitet och mycket pengar. Professor Michael Olaussons forskning kan ändra på det. Inom kort startar en studie där hans metod testas på människa för första gången

13 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse till PET/MR-kamera gör stor skillnad för forskning om spridd cancer

Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik vid Institutionen för Kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, Göteborgs universitet

| Projekt 2021 – Cancer | Patienter med spridd cancer har ofta en dålig prognos eftersom det saknas effektiva behandlingar. Genom att använda radioaktiva läkemedel, som både finner och behandlar tumörer, studerar professor Eva Forssell-Aronsson nya behandlingar för just spridd tumörsjukdom. Dessutom undersöker hon hur

37 MSEK – årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse - styrelsen

| Projekt 2021 | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med drygt 950 MSEK. Årets anslag uppgår till 37 miljoner kronor och fördelas på 14 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi.