fbpx

49 MSEK – årets anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar, ortopedi och hälsoekonomi

Styrelsen

| Projekt 2022 | IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk forskning med över en miljard kronor. Inom ramen för 2022 års anslag fördelas drygt 34 miljoner kronor på 16 forskningsprojekt, huvudsakligen inom de forskningsområden som stiftelsen främst gagnar – cancer,

Lundbergs Forskningsstiftelse firar 40 år och anslår 15 MSEK till forskning om värdet av medicinsk teknologi

Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi, Olle Larkö, styrelseledamot i Lundbergs Forskningsstiftelse, Ewa Wikström, professor i Health Governance, Christina Backman, ordförande Lundbergs Forskningsstiftelse

| 40-årsjubileum | Sedan instiftandet 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delat ut över en miljard kronor till forskning om cancer, ortopedi och njursjukdomar. Stiftelsen prioriterar anslag till medicinsk teknik. Vid jubileumsfirandet den 28 september tillkännagavs en donation om 15 MSEK till ett forskningsprojekt