fbpx

 

 

PRESSRELEASE – Lundbergs Forskningsstiftelses 40-årsjubileum >>

 

Firande av 40-årsjubileum

Den 28 september högtidlighöll Lundbergs Forskningsstiftelse sitt 40-årsjubileum med en middag i Göteborg med ett 80-tal gäster. I sitt välkomsttal berättade stiftelsens ordförande Christina Backman att middagen ägde rum på dagen 40 år sedan IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse instiftades.

Firandet bjöd på både allvar och underhållning. Middagen inleddes med visning av en film om stiftelsen. Tre av de många forskare som under åren fått anslag intervjuades av kvällens moderator Torgny Nordin. Under middagen tillkännagav stiftelsens ledning att man med anledning av jubileet anslår 15 miljoner kronor till ett forskningsprogram på Centre for Health Governance på Göteborgs universitet som, ur flera perspektiv, ska studera samhällsekonomiska aspekter av investeringar i medicinsk teknologi inom vården. Middagsgästerna fick också njuta av framträdanden av Gosskören.

De tre intervjuade forskarna var eniga om det stora värdet av anslag för investeringar i apparatur som Lundbergs Forskningsstiftelse ger.

”Dagens forskning är högteknologisk. För att kunna utveckla nya läkemedel måste vi förstå hur ett organ fungerar ner i minsta detalj. Vi behöver studera hur enskilda molekyler tas upp av njurarnas minsta beståndsdelar. Utan de avancerade mikroskopen som vi kunnat köpa för anslagen från Lundbergs Forskningsstiftelse hade vi inte kommit så långt som vi nu har gjort”, sa professor Jenny Nyström som forskar om njursjukdomar och var optimistisk om möjligheten till nya läkemedel för njursjukdom inom en relativt snar framtid.

Professor Eva Forssell-Aronssons forskning handlar om utveckling av strålbehandling med radioaktiva läkemedel, också kallat målsökande behandling, som kan hjälpa patienter med spridd cancer.

”Vi har fått medel till en maskin som är en magnetkamera och en positronkamera i ett. Den gör det möjligt för oss att kunna se funktioner på specifika platser i kroppen, vad som händer var. Vi kan till exempel se vad som sker i olika delar av en cancertumör när vi ger olika typer av behandlingar. Det hjälper oss förstå mekanismerna i strålbehandlingen, vad som faktiskt händer i cellerna när man bestrålar dem”, berättade hon.

Professor Max Jair Ortiz Catalán utvecklar tankestyrda och känselförsedda proteser som hjälper amputerade patienter och strokepatienter att återfå viktiga funktioner. Hans forskning handlar också om att behandla de atomsmärtor som många amputerade patienter lider svårt av.

”Vår forskning involverar både biologi, artificiell intelligens, biomaterial och elektronik och vi har behov av ett flertal dyra utrustningar. Olika patientproblem kräver olika teknik”, sa Max Jair Ortiz Catalán som, liksom de två andra forskarna, uttryckte att Sverige är ett bra land att vara forskare i.

 

Professor Jenny Nyström, Professor Eva Forssell-Aronsson & Professor Max Jair Ortiz Catalan
Professor Jenny Nyström, Professor Eva Forssell-Aronsson & Professor Max Jair Ortiz Catalán

Professor Agneta Holmäng, dekan på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, framförde i ett tal både Chalmers och universitetets stora tacksamhet till Lundbergs Forskningsstiftelse och intygade, även hon, den stora betydelse anslagen från stiftelsen har för utvecklingen av svensk medicinsk forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi.

Bilder från jubileumsfirandet

Styrelsen från vänster till höger Gunilla Westergren-Thorsson, Olle Larkö, Christina Backman (ordf.), John Vivstam & Anders Klein.
Styrelsen från vänster till höger:
Gunilla Westergren-Thorsson, Olle Larkö, Christina Backman (ordf.), John Vivstam & Anders Klein.
Mottagare av anslag: Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi & Ewa Wikström, professor i Health Governance,
Mottagare av anslag:
Kristian Bolin, professor i hälsoekonomi & Ewa Wikström, professor i Health Governance.
Moderator Torgny Nordin
Moderator Torgny Nordin