fbpx

Arne och IngaBritt Lundberg

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Grosshandlare Arne Lundberg föddes i Göteborg den 23 december 1910. Arne Lundberg anställdes 1929 i firma Malmsten & Bergvall där han blev delägare. Arne Lundberg utsågs 1965 till verkställande direktör i AB Fortia, moderbolag till Pharmacia AB. Han var även verksam i ett antal styrelser, bland annat som ordförande i Adaco AB, ledamot i Pharmacia AB, Säfveåns AB, Återföräkrings AB Skandia och Göteborgs Handelskammare. Arne Lundberg avled 1973.

Till minne av Arne Lundberg donerade hans hustru, IngaBritt Lundberg, den 28 september 1982 stiftelsens kapital. IngaBritt Lundberg blev 1995 hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska akademin. Hon avled den 6 juni 1999 och förordnade i sitt testamente om ytterligare kapital till stiftelsen.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

Historik

Här kan du ladda ned en PDF-fil för att ytterligare ta del av den intressanta historiken bakom IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Stiftelsens ändamål

”Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin” enligt § 3 första stycket i stiftelsens stadgar (PDF).

Permutation gällande lydelsen i § 4 sjätte stycket i stiftelsens stadgar >>

Stiftelsens anslag

Stiftelsens anslag har genom åren regelmässigt koncentrerats till sådana större projekt, som bedömts vara väsentliga för den framtida utvecklingen inom stiftelsens ändamålsområde. I normalfallet lämnas inte anslag för projektfinansiering. Stiftelsen prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde.

  • Till främjande av stiftelsens ändamål har under 2017 beslutats om anslag till 17 sökande med ett sammanlagt belopp om 33,2 miljoner kronor.
  • Stiftelsen har under åren 1983 till 2017 beviljat 496 anslag med sammanlagt drygt 776,5 miljoner kronor.
  • Stiftelsens förmögenhet per den 31 december 2017 uppgick till 1.478 miljoner kronor.

Årsskrift 2017

Kan hämtas här som PDF-fil eller beställas i tryckt form
Fil: Årsskrift 2017 (9 Mb)
Trycksak: Kan beställas här

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse - Årsskrift 2017