fbpx

Ansökan om anslag skall inges senast den 15 juni varje år via ett digitalt ansökningssystem.

Mer detaljerad information om ansökningsförfarandet återfinns nedan.

  • Ansökningar skall ha kommit stiftelsen tillhanda senast den 15 juni klockan 23:59.
  • Beslut om beviljade anslag meddelas under sept/oktober månad varje år.
  • Beviljat anslag skall rekvireras inom tre år från det att anslaget beviljades. Anslag som inte rekvirerats inom utsatt tid återförs till stiftelsen. Sökande som beviljats anslag kommer att omnämnas i sociala medier och på stiftelsens hemsida

OBS! Stiftelsens digitala ansökningssystem öppnar den 1 februari och är öppet fram till den 15 juni klockan 23:59.

Att ansöka om forskningsanslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Här får du information om de olika stegen för att söka anslag. Läs instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är tacksamma om du läser igenom dessa innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 juni klockan 23:59. Beslut meddelas under september/oktober månad.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen , GDPR. Se även stiftelsens Integritetspolicy.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto i ansökningsportalen. Det är här du hittar dina påbörjade och inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om lösenord. Detta kan dröja några minuter. Har du inte fått mailet inom 15 minuter så kontrollera mappen med skräppost.

Ny ansökan

Välj ”Skapa ansökan” för att skapa en ny ansökan. Klicka sedan på ansökan för att fylla i den (”Redigera ansökan”). Du kan fylla i uppgifterna i valfri ordning. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt i systemet när du navigerar i portalen. Du kan när som helst logga ut i systemet och fortsätta med ansökan vid annat tillfälle.

När du är färdig med din ansökan så väljer du ”Skicka in”, då kontrollerar systemet att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att inga texter är längre än vad som är tillåtet. Du kan, för att ändra eller komplettera, välja att återta en inskickad ansökan genom att välja ”Återta”. Ansökan måste då skickas in på nytt innan utlysningen stänger.

Till ansökan >>