fbpx

Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av fem ledamöter. Efterträdare till styrelseledamot utses av styrelsen.

Stiftelsens nuvarande styrelse utgörs av ordföranden, Christina Backman (född 1960) – Göteborg, professor Olle Larkö (född 1952) – Göteborg, konsult Anders Klein (född 1964) – Göteborg, finanschef John Vivstam (född 1959) – Stockholm och professor Håkan Olsson (född 1950) – Lund.

  • Christina Backman har mångårig erfarenhet av bank- & stiftelseverksamhet.
  • Olle Larkö är professor i dermatologi och venereologi samt styrelseledamot i Chalmers stiftelse. Tidigare styrelseledamot i 6:e AP-fonden, dekanus vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • Anders Klein, konsult, har varit verksam som Sverigechef för SEB:s stiftelseverksamhet och förvaltare för SEB:s pensionsstiftelse.
  • John Vivstam är VD i Postens Pensionsstiftelse och har varit verksam som finanschef vid Nobelstiftelsen och ansvarat för förvaltningen av Nobelstiftelsens kapital.
  • Håkan Olsson är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid Lunds universitet. Håkan Olsson är medlem i ett stort antal svenska och internationella organisationer med inriktning på cancersjukdomar.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse - styrelsen
Styrelsen från vänster till höger
Olle Larkö, Christina Backman (ordf.), Håkan Olsson, John Vivstam & Anders Klein