fbpx

| Projekt 2023 – Övrigt|

Professor Lena Pareto
Lena Pareto, professor i pedagogik

Den 5 juli öppnar Wisdome Göteborg – Sveriges största visualiseringsdom. Med en välvd duk som omsluter publiken, 3D-teknik och bild- och ljudsystem i absolut framkant blir Wisdome en farkost för resor in i forskningsdata. Den bjuder på äventyr men också på en ny miljö för lärande och forskning.

Wisdome är en del av vetenskapscentret Universeum. Fenomen och skeenden som är svåra för människan att överblicka blir begripliga genom domens visualiseringsteknik som gör att besökarna till exempel kan åka ut i rymden, bakåt i tiden eller in i människokroppen.

2021 anslog Lundbergs Forskningsstiftelse fem miljoner kronor till en professur som är förlagd till både Universeum och Göteborgs universitet. Professuren innehas av Lena Pareto, professor i pedagogik, som forskar på hur teknik och digitalisering kan stödja människors lärande. Hon ska nu utforska hur Wisdome kan användas för att skapa nya lärandeupplevelser.

”Vi ser spännande möjligheter i att skapa interaktiva lärandeupplevelser tillsammans med publiken. Upplevelsebaserat lärande som sker i dialog blir ett djupare lärande jämfört med lärande genom till exempel VR-glasögon som blir ganska ensamt. I den interaktiva upplevelsen blir känslan starkare och för att få människor att ändra beteende är en känslomässig upplevelse viktig”, säger hon.

Både Wisdome och professuren ingår i en stor satsning på datavisualisering, vetenskapskommunikation och barn och ungas lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik – en satsning som också gynnar framtida medicinsk forskning.

Wisdome i Göteborg – Sveriges största visualiseringsdom
Wisdome i Göteborg – Sveriges största visualiseringsdom

 

 

Lena Pareto forskar om interaktiva lärandeupplevelser i nya Wisdome Göteborg