fbpx

Nedan återfinns tidigare års årsskrifter, som informerar om den forskning stiftelsen stödjer och presenterar de forskningsprojekt som tilldelats anslag.

Från 2018 presenteras projekten i enskilda artiklar på  webbsidan.

Projekten som tilldelats anslag under 2020 samlas här.

Årsskrift i form av trycksak för åren fram till och med 2017  kan beställas här >>

Projekt 2019 >>

Projekt 2018 >>

Årsskrift 2017 >>

Årsskrift 2016 >>

Årsskrift 2015 >>

Årsskrift 2014 >>

Årsskrift 2013 >>

Årsskrift 2012 >>

Årsskrift 2011 >>

Årsskrift 2010 >>

Årsskrift 2009 >>