fbpx

Senaste nyheterna kring stiftelsen, mottagare av anslag, forskningsprojekt etc.

Följ länken för att besöka vårt pressrum på webben >>


2021-11-03

PRESSMEDDELANDE

13 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse till PET/MR-kamera gör stor skillnad för forskning om spridd cancer

Patienter med spridd cancer har ofta en dålig prognos eftersom det saknas effektiva behandlingar. Genom att använda radioaktiva läkemedel, som både finner och behandlar tumörer, studerar professor Eva Forssell-Aronsson nya behandlingar för just spridd tumörsjukdom. Dessutom undersöker hon hur biverkningarna kan begränsas. Tack vare ett anslag om 13 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse kan hennes forskargrupp nu skaffa Västsveriges första PET/MR-kamera för prekliniska studier – teknik i framkant som gör stor skillnad för forskningen.

Läs mer >>


2021-09-22

PRESSMEDDELANDE

37 MSEK — årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med drygt 950 MSEK. Årets anslag uppgår till 37 miljoner kronor och fördelas på 14 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi.

Läs mer >>


2021-09-13

PRESSMEDDELANDE

Samband mellan njursvikt och tarmens mikroorganismer

Tarmens betydelse för hälsan påtalas allt oftare. Professor Fredrik Bäckheds forskning går ut på att få mer kunskap om tarmbakteriernas roll vid folksjukdomar som njursvikt, diabetes och fetma. Ett anslag om 3,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse används till avancerad teknik som möjliggör analyser av cellernas energiproduktion.

Läs mer >>


2021-09-08

PRESSMEDDELANDE

Östrogens påverkan på immunförsvaret i fokus för utveckling av ny medicin mot ledgångsreumatism och benskörhet

Efter klimakteriet ökar risken för kvinnor att utveckla både ledgångsreumatism och benskörhet. Behandling med östrogen hjälper men medför risk för allvarliga bieffekter. Därför vill Ulrika Islander bidra till utvecklingen av nya läkemedel med östrogenets goda verkningar, men utan de negativa. 2,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse går till en cellsorterare som effektiviserar hennes forskning.

Läs mer >>


2021-08-27

PRESSMEDDELANDE

Brosk av stamceller från fett kan skapas och 3D-printer ger önskad form

Genom att använda stamceller är det möjligt att skapa vävnad som kan användas då brosk, ben eller bindväv behöver ersättas, till exempel efter cancerkirurgi eller vid missbildningar och skador. I kombination med s.k. biobläck kan sedan den odlade vävnaden skrivas ut i en 3D-bioskrivare i precis den form som patienten behöver. Ett anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse bidrar till avancerad teknisk utrustning, som analyserar brosk utvecklat från stamceller.

Läs mer >>


2021-08-20

PRESSMEDDELANDE

Klinisk studie av behandling av spridd ögonmelanom förutsätter avancerad teknik

Malignt melanom i ögat med spridning till levern är en cancerform med dyster prognos eftersom det saknas effektiv behandling. Men det kan ändras. Under sommaren har en studie startat som är ett första steg mot en individbaserad behandling. Ett anslag om fem miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse år 2019 gjorde det möjligt för forskarna att köpa in avancerad teknik som är avgörande för den förestående studien.

Läs mer >>


2021-06-04

PRESSMEDDELANDE

Miljoner i anslag till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi – Ansök hos Lundbergs Forskningsstiftelse senast 15 juni

Sedan 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttat forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi med ca 900 miljoner kronor. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. 2020 delades 36 miljoner kronor ut till 19 olika forskningsprojekt. I år skall ansökningar vara stiftelsen tillhanda senast 15 juni. Kring månadsskiftet september-oktober meddelas vilka forskare som får anslag för 2021.

Läs mer >>


2021-04-30

PRESSMEDDELANDE

Bättre diagnosticering av cancertumörer med ny mikroskopiteknik

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Ibland är den aggressiv och bildar metastaser. I nuläget vet forskarna inte varför. Mer kunskap om könshormoner kan leda till effektivare behandling av både prostata-, bröst- och äggstockscancer. Forskaren Matti Poutanen vid Sahlgrenska akademin studerar därför könshormonernas biologi och beteende i minsta detalj. Tack vare en donation om två miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse har en helt ny masspektrometer anskaffats och nu kan mycket låga halter av könshormoner mätas i olika typer av prov, såsom blod, vävnad, urin och ryggmärgsvätska.

Läs mer >>


2021-03-31

PRESSMEDDELANDE

Bättre diagnosticering av cancertumörer med ny mikroskopiteknik

En helt ny typ av mikroskopiplattform ska öka tydligheten vid diagnosticering av cancertumörer. Metoden genererar stora mängder information att tolka, vilket sker med hjälp av artificiell intelligens. Tekniken innebär också nya möjligheter för hjärnforskningen. Lundbergs Forskningsstiftelse har anslagit en miljon kronor till biträdande forskaren Nils Norlin vid Lunds universitet för uppbyggnaden av den nya mikroskopin.

Läs mer >>


2021-03-24

PRESSMEDDELANDE

Mikrovågsteknik snart i vården – förbättrar diagnos och behandling av tumörer, stroke och muskelskador

Mikrovågsteknik kan snart bidra till snabbare och bättre diagnos och behandling av bland annat stroke och cancer. Förutom att ge tydligare bilder än röntgen i vissa medicinska sammanhang är mikrovågstekniken dessutom oskadlig, portabel och billig. Ett anslag om 3,5 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse främjar utvecklingen av den nya tekniken för användning inom tumörbehandling och diagnosticering av både bröstcancer och muskelskador. Docent Andreas Fhager arbetar med biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers.

Läs mer >>


2021-02-09

PRESSMEDDELANDE

Satsning på datavisualisering och AI för lärande gynnar framtida medicinsk forskning

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidrar till finansieringen av en ny professur i pedagogik vid Göteborgs universitet med fokus på främjande av lärande genom datavisualisering och AI. Rekryteringsprocessen har nu avslutats och den 15 april tillträder professor Lena Pareto sin tjänst, som delvis förläggs till vetenskapscentret Universeum i Göteborg.

Läs mer >>


2020-12-15

PRESSMEDDELANDE

15 MSEK till nytt forskningscentrum i Göteborg när Lundbergs Forskningsstiftelse ger fortsatt stöd till utveckling av tankestyrda proteser

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har beslutat att ge 15 MSEK i anslag till docent Max Ortiz Catalan, forskare vid Chalmers. Pengarna bidrar till etableringen av ett nytt tvärvetenskapligt forskningscentrum som ska underlätta samarbete mellan medicinska och tekniska forskare och experter. Därmed ökar takten i fortsatt utveckling av Max Ortiz Catalans världsunika medicinska teknik och behandlingar för amputerade och nervskadade.

Läs mer >>


2020-11-03

PRESSMEDDELANDE

Viktig laboratorieteknik underlättar forskning kring aggressiv leukemi

Den vanligaste akuta leukemiformen hos vuxna är svårbehandlad. Överlevnaden fem år efter diagnos är bara 30 procent. Docent Marcus Järås vill utveckla en ny behandling som bygger på att patientens eget immunsystem bekämpar cancern. Forskningsarbetet innebär bland annat att han klipper valda bitar ur DNA med hjälp av en gensax. Ett nytt anslag från Lundbergs forskningsstiftelse förbättrar förutsättningarna i laboratoriet där cellodlingarna hanteras.

Läs mer >>


2020-10-30

PRESSMEDDELANDE

Ny metod kan göra många fler njurar tillgängliga för transplantation – testas snart på människor

Många av de tusentals njursjuka i Sverige som idag är beroende av dialys, skulle få betydligt ökad livskvalitet efter en njurtransplantation. Antalet tillgängliga njurar är dock alldeles för litet. Professor Michael Olausson forskar för att ändra på detta faktum. Han har utvecklat en metod, som snart ska testas på människor – en studie som möjliggjorts av 2,4 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse till nödvändig teknisk apparatur. Ett positivt utfall kan betyda att kön för transplantation av njurar blir möjlig att operera bort.

Läs mer >>


2020-10-20

PRESSMEDDELANDE

Studier av immunförsvarets B-celler kan förbättra behandling av malignt melanom och reumatism

Behandling med checkpoint-hämmare har revolutionerat vården av patienter med malignt melanom, men i vissa fall uppstår en autoimmun reaktion som är så kraftig att behandlingen måste avbrytas. Professor Lill Mårtensson Bopp detaljstuderar immunförsvarets B-celler för att öka kunskapen om hur den biverkningen uppstår och samtidigt lära mer om ledgångsreumatism. Tre miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse till ny teknik gör skillnad för forskningen som kan komma att leda till nya behandlingsformer.

Läs mer >>


2020-09-09

PRESSMEDDELANDE

36 MSEK — årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse har sedan den instiftades 1982 stöttat medicinsk vetenskaplig forskning med närmare 900 MSEK. Årets anslag uppgår till nära 36 miljoner kronor och fördelas på 19 forskningsprojekt inom de forskningsområden som stiftelsen främjar – cancer, njursjukdomar och ortopedi.

Läs mer >>


2020-07-13

PRESSMEDDELANDE

Forskning om tumörcellers blodförsörjning och läkemedelsupptag för en mer effektiv cancerbehandling

Tumörceller måste ha god blodtillförsel för att kunna växa. Därför finns läkemedel som hämmar cellers nybildning av blodkärl. De fungerar för vissa patienter men ofta bara till en början. Melinda Rezeli, forskare vid Lunds universitet, vill både förbättra läkemedlen och kunna förutsäga vilka patienter som har nytta av dem. Ett anslag om 2,7 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse går till ny teknik för analyser av tumörvävnad.

Läs mer >>


2020-07-01

PRESSMEDDELANDE

Ny behandling av barncancern neuroblastom – effektiv utan svåra biverkningar

Den aggressiva formen av cancersjukdomen neuroblastom drabbar främst barn under två års ålder. Behandlingen är väldigt tuff och medför svåra biverkningar. Ruth Palmer, professor vid Sahlgrenska Akademin, vill belysa en annan metod som är både effektiv och skonsam. Ett anslag om 3,9 miljoner kronor från Lundbergs forskningsstiftelse används till modern teknik som hjälper forskarna att hitta nya sätt att slå ut neuroblastomcellerna.

Läs mer >>


2020-06-04

PRESSMEDDELANDE

Miljoner till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi – Ansök hos Lundbergs Forskningsstiftelse senast 15 juni

Sedan 1982 har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse stöttat forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi med närmare 900 miljoner kronor. Anslagen går främst till teknisk forskningsutrustning. Den 15 juni är sista dagen för att söka pengar för 2020.

Läs mer >>


2020-06-02

PRESSMEDDELANDE

Hopp om ny behandlingsmetod för ögonmelanom – snart klinisk prövning på Sahlgrenska

Hälften av de som drabbas av malignt melanom i ögat får också metastaser i levern – en cancer för vilken det i dagsläget inte finns någon effektiv behandling. Med ett anslag på fem miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse kan nu Jonas Nilsson på Sahlgrenska Cancer Center skaffa den bioreaktor som behövs för att fortsätta utveckla en individbaserad behandling. Detta tror man kan bli en lösning och inom kort påbörjas klinisk prövning.

Läs mer >>


2020-05-13

PRESSMEDDELANDE

Metod att upptäcka hudcancer i tidigt skede avgörande för överlevnadstid

När malignt melanom, hudcancer, upptäcks har den ofta redan hunnit sprida sig till andra organ vilket drastiskt förkortar överlevnadstiden för patienten. Därför vore det väldigt värdefullt att hitta metoder att upptäcka sjukdomen i ett tidigare stadie. Aniel Sanchez Puente, laboratorieforskare vid Lunds universitet, hoppas kunna bidra till det. Nu effektiviseras hans forskning tack vare anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse som används till en ny robot till labbet.

Läs mer >>


2020-04-28

PRESSMEDDELANDE

Världsunik robot för supramikrokirurgi till Uppsala – ökar möjligheterna att hjälpa patienter med lymfödem och komplexa sår

Tack vare anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse blir Akademiska sjukhuset i Uppsala inom kort först i världen, utanför det center i Nederländerna där roboten tagits fram, att använda en robot för så kallad supramikrokirurgi. Redan i vår planerar man att göra de första operationerna på människa med robotassisterad mikrokirurgi hos patienter med lymfödem. På sikt hoppas man kunna hjälpa patienter med kroniska sår som annars ofta inte erbjuds operation på grund av små och skadade kärl, till exempel diabetespatienter.

Läs mer >>


2020-04-14

PRESSMEDDELANDE

Nya protesmaterial stimulerar nytt ben att växa fram – medel från Lundbergs Forskningsstiftelse möjliggör förfinade forskningsmetoder

Vid vissa skador eller ingrepp behöver så stora mängder ben ersättas att traditionella proteser inte räcker till. Nu utvecklas material som kan laga stora benskador, material som med tiden försvinner samtidigt som det stimulerar patientens eget ben att växa. Två decenniers stöd från Lundbergs forskningsstiftelse har varit avgörande enligt professor Peter Thomsen vid Sahlgrenska akademin. Det senaste anslaget går till utrustning som hjälper forskarna att hitta betydelsefulla gener i cellprover, trots att de bara finns i extremt små mängder.

Läs mer >>


2020-02-26

PRESSMEDDELANDE

Förebyggande av benskörhet – medel från Lundbergs Forskningsstiftelse stärker forskningen med ny teknologi

Barn med diabetes, njursvikt eller anorexi hör till de grupper som löper risk för försämrad benutveckling och därmed benskörhet i vuxen ålder. Diana Swolin-Eides forskning leder till ny kunskap om hur ben bildas och bättre behandlingar för att minska risken för benskörhet. Tack vare ett anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse kan forskningen nu stärkas med modern teknologi i form av en ny datortomograf.

Läs mer >>


2020-01-16

PRESSMEDDELANDE

Ny teknik stärker studier av orsaken till barnleukemi – möjligt tack vare anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

Med en annorlunda metod hoppas Kajsa Paulsson, forskare vid Lunds universitet, kunna se vad det är som gör att ett barns benmärgsceller plötsligt förvandlas till leukemiceller. Med det erhållna anslaget från Lundbergs Forskningsstiftelse kan forskargruppen nu köpa in en så kallad TapeStation, en apparat som hjälper forskarna att skilja bra cellprover från dåliga. Därmed höjs effektiviteten i forskningen väsentligt och målet är en behandling med mindre allvarliga biverkningar än dagens.

Läs mer >>


2019-12-16

PRESSMEDDELANDE

Masspektrometer inköpt för anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse – stärker studier av samband mellan kost, tarmbakterier och tjocktarmscancer

Tarmbakteriernas betydelse för människors hälsa påtalas allt oftare. På Chalmers undersöks nu om det är möjligt att via blodprov identifiera vilka bakterier som finns i en persons tarm och om vissa bakterier kan kopplas till risken för att utveckla tjocktarmscancer. I dagarna installeras en ny masspektrometer som köpts för anslag från Lundbergs forskningsstiftelse. Den kommer både att förbättra analyserna och öka kapaciteten.

Läs mer >>


2019-11-27

PRESSMEDDELANDE

Ny apparatur köps in med medel från Lundbergs Forskningsstiftelse – effektiviserar forskning om äggstockscancer

Genom att undersöka vävnad från kvinnor som har opererats för endometrios och senare även har drabbats av äggstockscancer hoppas docent Ingrid Hedenfalk kunna visa ett samband som ökar möjligheten att hitta cancern i ett tidigare skede. Det skulle rädda liv. Med ny apparatur, som köps in för pengar från Lundbergs Forskningsstiftelse, kan nu forskningen effektiviseras.

Läs mer >>


2019-10-21

PRESSMEDDELANDE

Förbättrade analysmetoder med hjälp av en robot inom forskning kring diabetes typ-1 med medel från Lundbergs Forskningsstiftelse

Av 1 000 nyfödda svenska barn kommer 15 att få typ 1-diabetes innan de fyllt 15 år. Åke Lernmark, seniorprofessor vid Clinical Research Centre vid Lunds universitet, leder en forskargrupp som studerar barn i riskzonen och arbetar med att hitta en behandling som förhindrar att sjukdomen bryter ut. När en behandling finns kan det bli aktuellt med allmän screening. Det förutsätter i sin tur avsevärt förbättrade analysmetoder, vilket nu möjliggörs med 3,3 MSEK från Lundbergs Forskningsstiftelse.

Läs mer >>


2019-10-08

PRESSMEDDELANDE

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse ger 32 MSEK till forskning inom cancer, njursjukdomar och ortopedi

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse delar årligen ut mångmiljonbelopp till främst västsvenska forskare inom de prioriterade områdena cancer, njursjukdomar och ortopedi. Stiftelsen, som är baserad i Göteborg, startades till minne av grosshandlaren Arne Lundberg och har sedan den bildades 1982 delat ut totalt 539 anslag till ett sammanlagt värde av 852 MSEK.

Läs mer >>


2019-08-08

PRESSMEDDELANDE

Lundbergs Forskningsstiftelse ger anslag till ny röntgenteknologi för lägre stråldos och bättre kirurgi

Tack vare ett anslag på 4 MSEK från Lundbergs Forskningsstiftelse finns nu en s k EOS, en röntgenutrustning som får in en hel stående person på en enda bild tillgänglig för svenska patienter och forskare. Utrustningen ger bättre underlag för kirurgisk behandling och avsevärt lägre stråldos än konventionell röntgen. Henrik Malchau, professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin, har erfarenheter från arbete med EOS vid Harvard i USA och gläds över den förbättrade vårdkvaliteten, som nu är möjlig i Sverige.

Läs mer >>


2019-05-08

PRESSMEDDELANDE

Forskning för bättre behandling vid leukemi får anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

Forskargruppen som leds av Jenny Hansson, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet, har beviljats ett anslag på 5 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. För anslaget ska en ny masspektrometer införskaffas vilket möjliggör en snabbare och känsligare analysmetod. I forskningen studeras proteiner som bildas vid leukemi hos barn och vuxna och vad som bryter det normala mönstret.

Läs mer >>


2019-03-08

PRESSMEDDELANDE

Forskning kring artros i ett tidigt skede får anslag från Lundbergs Forskningsstiftelse

Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds Universitet och professor Martin Englund med team har mottagit ett anslag på 3 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Anslaget har bekostat inköpet av ett instrument, en s.k. masspektrometer, för att kunna analysera prover med hög precision inom ramen för den framåtskridande artrosforskningen.

Läs mer >>


2019-01-17

PRESSMEDDELANDE

Lundbergs Forskningsstiftelse ger anslag till unik forskning kring tankestyrda robotproteser

Med en donation på 5 miljoner kronor från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse byggs nu världens första laboratorium för tankestyrda proteser upp på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Laboratoriet beräknas stå klart under våren 2019 och etableras i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Integrum AB.

Läs mer >>


2018-10-11

PRESSMEDDELANDE

Vid styrelsemöte den 27 september beslutades tilldelning av anslag ur Lundbergs Forskningsstiftelse om 36,5 MSEK. Sedan stiftelsen bildades år 1982 har, inklusive årets tilldelningar, totalt 524 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 815 MSEK.

Läs mer >>


2018-02-19

PRESSMEDDELANDE

Lundbergs Forskningsstiftelse stödjer banbrytande projekt inom cancervården. Med en donation på två miljoner kronor har IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidragit till finansieringen av ett unikt lab-instrument, ett s k In vivo imaging system som i realtid kan se tumörers tillväxt.

Läs mer >>


2017-11-24

PRESSMEDDELANDE

Vid styrelsemöte den 23 november tillträdde professor/överläkare Olle Larkö som ny styrelsemedlem i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Samtidigt avgick professor emeritus Olle Isaksson, helt enligt stiftelsens stadgar, efter nästan två decennier som styrelseledamot.

Läs mer >>


2017-09-13

PRESSMEDDELANDE

Vid styrelsemöte den 7 september beslutades tilldelning av anslag ur Lundbergs Forskningsstiftelse om 33,0 MSEK. Sedan stiftelsen bildades år 1982 har, inklusive årets tilldelningar, totalt 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 778 MSEK.

Läs mer >>


2017-08-29

PRESSMEDDELANDE

Christina Backman tar över som styrelseordförande för IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse efter advokat Björn Aschan som lämnar efter tolv års uppdrag som styrelseordförande.

Läs mer >>