fbpx
Minnesord - Håkan Olssonn

Som tidigare meddelats har vår omtyckte styrelsekollega professor Håkan Olsson avlidit i en ålder av 71 år.

Håkan Olsson hade en lång karriär och var en banbrytande cancerforskare, främst inom bröstcancerområdet där han också hade en framträdande roll internationellt. Han var bland de första att se genetikens betydelse för cancersjukdom och var också tidig med studier av hudcancer, ett annat forskningsområde där han var framträdande. Håkan var medlem i ett stort antal svenska och internationella organisationer med inriktning på cancersjukdomar.

Det är med stor tacksamhet som vi minns honom och hans betydelsefulla insatser under många år som ledamot i styrelsen för IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. Med sina stora kunskaper inom och långa erfarenhet av cancerforskning var han mycket betydelsefull för vårt arbete.

Förutom hans kompetens saknar vi hans energi, nyfikenhet och kreativitet. Våra tankar går till hans hustru och barn med familjer. Han lämnar ett stort tomrum efter sig i vårt arbete och i vår krets.

För nuvarande och före detta styrelseledamöter i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse:

Christina Backman, Olle Larkö, Anders Klein, John Vivstam
Björn Aschan, Olle Isaksson

 

Minnesord Håkan Olsson