fbpx

| Projekt 2021 – Övrigt|

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidrar till finansieringen av en ny professur i pedagogik vid Göteborgs universitet med fokus på främjande av lärande genom datavisualisering och AI.  Rekryteringsprocessen har nu avslutats och den 15 april tillträder professor Lena Pareto sin tjänst, som delvis förläggs till vetenskapscentret Universeum i Göteborg.

Professor Lena Pareto

Den nya professuren ingår i ett fördjupat samarbete mellan Universeum och Göteborgs universitet, i sin tur kopplat till en stor satsning på datavisualisering, vetenskapskommunikation och lärande.

Lena Pareto ska dels bedriva forskning om datavisualisering och lärande, dels främja barn och ungas lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Hon kommer att arbeta både på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och på Universeum.

Lundbergs Forskningsstiftelse är en av flera stiftelser som bidrar till finansieringen av professuren.

Universeum”Satsningen på datavisualisering och AI för lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik främjar också den framtida medicinska forskningen, något som ligger specifikt i vårt intresse. Den senaste tekniken kommer att användas och en lärsituation runt datavisualisering att skapas. Det finns en stor potential i det upplevelsebaserade lärandet och många fördelar med att Göteborgs universitet och Universeum samordnar sina insatser. Vi gläds åt tillsättningen av professuren med rekryteringen av Lena Pareto och ser fram emot att få följa utvecklingen av den här satsningen”, säger Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Lundbergs Forskningsstiftelse har anslagit fem miljoner kronor till projektet. Övriga stiftelser som donerat medel till professuren är: FRF-stiftelsen, Herman Kreftings stiftelse för astma och allergi, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond.

Bilder: 
Lena Pareto – Foto: Kristin Viktorsson
Universeum i Göteborg – Foto: Universeum

Läs pressmeddelandet >>

Satsning på datavisualisering och AI för lärande gynnar framtida medicinsk forskning