Christina Backman, ordförande klipper bandet
Christina Backman, ordförande klipper bandet

 

Ett femtiotal gäster deltog vid invigningen
Ett femtiotal gäster deltog vid invigningen

 

Jenny Nyström och Christina Backman
Jenny Nyström och Christina Backman

 

Agneta Holmäng, dekan Sahlgrenska akademin välkomsttalade
Agneta Holmäng, dekan Sahlgrenska akademin välkomsttalade

 

Styrelsen – Olle Larkö, Håkan Olsson, Anders Klein, John Vivstam och Christina Backman
Styrelsen – Olle Larkö, Håkan Olsson, Anders Klein, John Vivstam och Christina Backman

 

Christina Backman, Ann-Marie Wennberg och Petra Lundberg
Christina Backman, Ann-Marie Wennberg och Petra Lundberg

 

Olle Larkö sitter i styrelsen
Olle Larkö sitter i styrelsen

 

David Lega - politiker med intresse för sjukvård
David Lega – politiker med intresse för sjukvård

 

John Vivstam, Björn Aschan och Håkan Olsson
John Vivstam, Björn Aschan och Håkan Olsson

 

Richard Andborn och Olle Isaksson
Richard Andborn och Olle Isaksson

 

Kerstin Ebefors, Jennie Lönnbro Widgren, Håkan Hedman, Jenny Nyström och Ann-Marie Wennberg
Kerstin Ebefors, Jennie Lönnbro Widgren, Håkan Hedman, Jenny Nyström och Ann-Marie Wennberg

 

Jennie Lönnbro Widgren och Anders Olsson
Jennie Lönnbro Widgren och Anders Olsson

 

Petra Lundberg och Anders Klein
Petra Lundberg och Anders Klein

 

Kerstin Ebefors och Rose Mjörnstedt
Kerstin Ebefors och Rose Mjörnstedt

 

Johnny Bröndt och Christina Backman
Johnny Bröndt och Christina Backman

 

Jenny Nyström, professor, Sahlgrenska akademin och ansvarig nya laboratoriet
Jenny Nyström, professor, Sahlgrenska akademin och ansvarig nya laboratoriet

 

Petra Lundberg och Christina Backman
Petra Lundberg och Christina Backman

 

Håkan Hedman, ordförande Njurfonden
Håkan Hedman, ordförande Njurfonden

 

Lisa Buvall, Pernille Laerkegaard Hansen och Kerstin Ebefors
Lisa Buvall, Pernille Laerkegaard Hansen och Kerstin Ebefors

 

Visning i laboratoriet
Visning i laboratoriet