fbpx
Marstrand
Foto: Thore Löfberg

Nedan presenteras tidigare forskningsprojekt – bl.a. genom intervjuer med projektledarna. Under de senaste åren har stiftelsen tilldelat anslag till ca. femton forskningsprojekt per år. För varje år nedan presenteras ett varierat antal av forskningsprojekten.

Tidigare projekt – information