Stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av fem ledamöter. Efterträdare till styrelseledamot utses av styrelsen.

Stiftelsens nuvarande styrelse utgörs av ordföranden, advokat Björn Aschan (född 1942) – Göteborg, professor emeritus Olle Isaksson (född 1943) – Göteborg, konsult Anders Klein (född 1964) – Göteborg, finanschef John Vivstam (född 1959) – Stockholm och professor Håkan Olsson (född 1950) – Lund.

  • Björn Aschan har som delägare vid en större svensk advokatbyrå 40 års erfarenhet som affärsjurist.
  • Olle Isaksson är professor emeritus i endokrinologi (läran om hormoner) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Olle Isaksson har haft olika ledningsuppdrag vid Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs universitet och bland annat varit prefekt vid Institutionen för medicin åren 1998–2008.
  • Anders Klein, konsult, har varit verksam som Sverigechef för SEB:s stiftelseverksamhet och förvaltare för SEB:s pensionsstiftelse.
  • John Vivstam är VD i Postens Pensionsstiftelse och har varit verksam som finanschef vid Nobelstiftelsen och ansvarat för förvaltningen av Nobelstiftelsens kapital.
  • Håkan Olsson är professor i onkologi (tumörsjukdomar) vid Lunds universitet. Håkan Olsson är medlem i ett stort antal svenska och internationella organisationer med inriktning på cancersjukdomar.
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse - styrelsen
Styrelsen från vänster till höger
Björn Aschan, John Vivstam, Olle Isaksson, Anders Klein, Håkan Olsson & Christina Backman (sekr.)