IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Ansökan

Ansökan om anslag skall inges senast den 15 juni varje år via ett digitalt ansökningssystem.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Tidigare forskningsprojekt

Här presenteras tidigare forskningsprojekt genom intervjuer med projektledarna.

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Årsskrifter

Nedan återfinns tidigare års årsskrifter, som informerar om den forskning stiftelsen stödjer och presenterar de forskningsprojekt som tilldelats anslag.