Årsberättelse 2014

Kan hämtas här som pdf-fil,
eller beställas i tryckt form
Fil: Årsberättelse 2014 (1,8 Mb)
Trycksak:

Om stiftelsen

Välkommen till IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelses officiella webbplats.

Grosshandlare Arne Lundberg föddes i Göteborg den 23 december 1910. Arne Lundberg anställdes 1929 i firma Malmsten & Bergvall där han blev delägare. Arne Lundberg utsågs 1965 till verkställande direktör i AB Fortia, moderbolag till Pharmacia AB. Han var även verksam i ett antal styrelser, bland annat som ordförande i Adaco AB, ledamot i Pharmacia AB, Säfveåns AB, Återföräkrings AB Skandia och Göteborgs Handelskammare. Arne Lundberg avled 1973.

Till minne av Arne Lundberg donerade hans hustru, IngaBritt Lundberg, den 28 september 1982 stiftelsens kapital. IngaBritt Lundberg blev 1995 hedersdoktor i medicin vid Sahlgrenska akademin. Hon avled den 6 juni 1999 och förordnade i sitt testamente om ytterligare kapital till stiftelsen.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

Stiftelsens ändamål

”Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedin” enligt § 3 första stycket i stiftelsens stadgar.

Stiftelsens stadgar (pdf).